Stručný popis systému DEHN.ELEKTRIKA.NAME a Elektrika.name

DEHN.ELEKTRIKA.NAME

je nástavbou a součástí systému Elektrika.name.

Elektrika.name

Cílem systému je sjednotit pro všechny odborné pracovníky v elektrotechnice evidenci profesních údajů a díky on-line řešení překonat tištěné certifikáty a osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů a odborných školení. Každý z registrovaných účastníků získá jednoznačnou identitu, která mu umožní evidenci jeho kvalifikace.

Registrace do systému Elektrika.name:

Po registraci do systému provedenou uživatelem elektrotechnika, nebo spolupracující organizací, obdrží uživatel na zadanou mailovou adresu informaci o registraci a výzvu k doplnění, nebo opravě zadaných údajů. Je zcela na něm, jaké údaje do systému zadá a které z údajů umožní veřejně sdílet. Profil uživatele umožňuje zadat i fotografii. Součástí profiluje vygenerovaný QR kód, který směřuje na veřejnou webovou stránku elektrotechnika, kde je kromě základních informací z profilu i přehled všech platných certifikátů, které uživatel získal.

 Získání kvalifikace, certifikát Elektrika.name

Registrovaný uživatel navštíví školení vzdělávací agentury nebo firemní školení. Registraci provede prostřednictvím systému prostým přihlášení po přihlášení do svého profilu. Okamžikem přihlášení obdrží pořadatel vzdělávací akce automaticky údaje uživatele pro prezenční listinu.  Při vstupu na akci se uživatel prokáže svým QR kódem, nebo mailem, tím provede presenci.  Po skončení akce, případně po absolvování zkoušky, se údaj o právě získané kvalifikaci objeví v online certifikátu ve veřejném profilu uživatele. O záznamu bude uživatel informován i kontrolním mailem. Uživatel má možnost si v profilu nastavit nezveřejnění kvalifikace.

 K čemu Elektrika.name slouží?

Veřejný certifikát slouží jako reference pro klienty, pojišťovny a další subjekty, které se rozhodují mezi nabídkou od uživatele a jeho konkurenta. Systém slouží k selekci osob, které se nevzdělávají, mají tedy menší znalosti, ale přesto po klientovi vyžadují stejnou cenu za svůj čas, jako ten, kdo se vzdělává.

 K čemu dalšímu jde použít Elektrika.NAME?

Na letošním veletrhu Amper 2017 bude vyzkoušena identifikace na několika veletržních expozicích. Uživatel místo předávání vizitky poskytne pouze k načtení svůj QR kód, vystavovatel doplní požadavky jako například zaslání katalogů, zařazení do informačního systému či zaslání pozvánek na školení a tím skončí celá administrativa. Po přijetí požadavku vystavovatelem obdrží uživatel kontrolní e-mail s informací z tohoto setkání.

 Co tvoří jedinečnost identity?

Každý má v současné době jako svůj identifikátor emailovou adresu, použití rodného čísla by bylo sice lepší, ale vzhledem k citlivosti tohoto údaje komplikované.  

Kdo je zatím v systému Elektrika.name?

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha je pilotním poskytovatelem kvalifikace prostřednictvím seminářů IP ILPC  – International lightning protection club

Elektrotechnická společnost České republiky, jako jeden z odborných garantů vzdělávacích programů

 V čem je jedinečná nástavba DEHN.ELEKTRIKA.NAME?

Uživatel, který se zúčastní vzdělávacích seminářů, školení a workshopů společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha získá svůj veřejný certifikát DEHN s veškerou platnou i neplatnou kvalifikací, kterou u společnosti DEHN získal. Prostřednictvím DEHN.ELEKTRIKA.NAME je možné se registrovat i pod číslem mobilního telefonu nebo pevné linky, zde pomůže společnost DEHN se správou profilu uživatele.

Uživatel, který se bude účastnit prostřednictvím DEHN.ELEKTRIKA.NAME obdrží členskou průkazku se svojí fotografií a QR kódem k identifikaci. QR kód DEHN.ELEKTRIKA.NAME bude prioritně odkazovat na veřejnou stránku s kvalifikací získanou u společnosti    DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha. Tento QR kód bude samozřejmě možné použít ke své identifikaci v systému Elektrika.name.

 Jaké jsou bonusy pro registrované uživatele DEHN.ELEKTRIKA.NAME?

Každý z uživatelů registrovaných prostřednictvím společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha obdrží sponzorovaný přístup do prémiového obsahu na portálu Elektrika.cz